Ekumenický5. Mojžišova1,18

5. Mojžišova 1:18

Deuteronomium

Nato som vám dal aj všet­ky po­kyny o tom, čo máte robiť.


Verš v kontexte

17 Pri súde neber­te ohľad na osobu, vy­počuj­te rov­nako malého i veľkého, ni­koho sa neboj­te, lebo súd pat­rí Bohu! Zložitý prípad zver­te mne a ja o ňom roz­hod­nem. 18 Nato som vám dal aj všet­ky po­kyny o tom, čo máte robiť. 19 Po­tom sme sa po­hli od Horebu a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ces­te k Amorejskému po­horiu, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh, a došli sme až do Kádeš-Bar­ney.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A toho času som vám pri­kázal všet­ky veci, ktoré máte činiť.

Evanjelický

18 Tak som vám vtedy pri­kázal všet­ko, čo máte konať.

Ekumenický

18 Nato som vám dal aj všet­ky po­kyny o tom, čo máte robiť.

Bible21

18 Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček