Ekumenický5. Mojžišova1,15

5. Mojžišova 1:15

Deuteronomium

Vašich kmeňových náčel­níkov, múd­rych a skúsených mužov, ktorých ste mi pri­vied­li, som vám ustanovil za veliteľov, a to ako tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov, ako aj za správ­cov vašich kmeňov.


Verš v kontexte

14 Vy ste mi od­povedali: Tvoj ná­vrh je dob­rý. 15 Vašich kmeňových náčel­níkov, múd­rych a skúsených mužov, ktorých ste mi pri­vied­li, som vám ustanovil za veliteľov, a to ako tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov, ako aj za správ­cov vašich kmeňov. 16 Vtedy som pri­kázal vašim sud­com: Vy­počuj­te svojich bratov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so svojím bratom alebo s cudzincom.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A tedy som vzal hlavy vašich po­kolení, mužov to múd­rych a známych, a dal som ich za hlavy nad vami, za náčel­níkov nad tisícami, za náčel­níkov nad stami, za náčel­níkov nad päťdesiatimi a za náčel­níkov nad desiatimi a za správ­cov vašich po­kolení.

Evanjelický

15 Po­tom som vzal náčel­níkov vašich kmeňov, mužov múd­rych a skúsených, a dal som vám ich za náčel­níkov ako tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov a za úrad­níkov pre vaše kmene.

Ekumenický

15 Vašich kmeňových náčel­níkov, múd­rych a skúsených mužov, ktorých ste mi pri­vied­li, som vám ustanovil za veliteľov, a to ako tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov, ako aj za správ­cov vašich kmeňov.

Bible21

15 Vzal jsem tedy před­stavi­te­le vašich kmenů, moud­ré a zkušené muže, a us­tanovil jsem je za vaše vůd­ce, za správ­ce nad tisíci, nad sty, nad pa­desá­ti a deseti a za před­sta­vené vašich kmenů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček