Ekumenický5. Mojžišova1,11

5. Mojžišova 1:11

Deuteronomium

Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, ešte stisíc­násobí váš počet a nech vás požeh­náva, ako vám to sľúbil.


Verš v kontexte

10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi. 11 Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, ešte stisíc­násobí váš počet a nech vás požeh­náva, ako vám to sľúbil. 12 Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkos­ti, bremená a spory?!

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Hos­podin, Bôh vašich ot­cov, nech ráči pri­dať k vám ešte tisíckrát toľko, koľko vás je, a nech vás požeh­ná, tak ako hovoril o vás.

Evanjelický

11 Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, vás rozm­noží na tisíck­rát toľko, ako vás je, a nech vás požeh­ná, ako vám za­sľúbil!

Ekumenický

11 Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, ešte stisíc­násobí váš počet a nech vás požeh­náva, ako vám to sľúbil.

Bible21

11 Kéž vás Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců, roz­hojní ještě tisíckrát více a kéž vám žeh­ná, jak vám po­věděl!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček