EkumenickýDaniel7,9

Daniel 7:9

Po­zeral som sa, až boli na­pokon po­stavené tróny a Starec dní si za­sadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čis­tá vl­na. Jeho trónom boli oh­nivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň.


Verš v kontexte

8 Po­zoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vy­rás­tol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vy­lomené. Ten­to roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ús­ta sa vy­jad­rovali velikášs­ky. 9 Po­zeral som sa, až boli na­pokon po­stavené tróny a Starec dní si za­sadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čis­tá vl­na. Jeho trónom boli oh­nivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. 10 Oh­nivá rieka vy­vierala a vy­tekala spred neho. Tisíce tisícov mu po­sluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Hľadel som, až boly po­stavené tróny, a po­sadil sa Starodáv­ny dňov; jeho rúcho bolo biele jako sneh, a vlasy jeho hlavy jako čis­tá vl­na; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň.

Evanjelický

9 Videl som, ako po­stavili tróny a Vekom starý si za­sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čis­tá vl­na. Oh­nivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami.

Ekumenický

9 Po­zeral som sa, až boli na­pokon po­stavené tróny a Starec dní si za­sadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čis­tá vl­na. Jeho trónom boli oh­nivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň.

Bible21

9 Díval jsem se dál a uvi­děl toto: Byly ro­ze­sta­ve­ny trůnya Od­věký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn – žhnou­cí pla­menya jeho kola – oheň hořící!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček