EkumenickýDaniel7,5

Daniel 7:5

Vtedy sa ob­javila iná, druhá šel­ma, podob­ná med­veďovi. Po­stavili ju do pop­redia. V tlame medzi zubami mala tri reb­rá; po­vedali jej tak­to: Vstaň a zožer mnoho mäsa!


Verš v kontexte

4 Pr­vá bola ako lev, no mala kríd­la or­la. Hľadel som na ňu, a tu jej oš­kl­bali kríd­la. Zdvih­li ju zo zeme, po­stavili na obe nohy ako človeka a do­stala ľud­ské srd­ce. 5 Vtedy sa ob­javila iná, druhá šel­ma, podob­ná med­veďovi. Po­stavili ju do pop­redia. V tlame medzi zubami mala tri reb­rá; po­vedali jej tak­to: Vstaň a zožer mnoho mäsa! 6 Po­tom som hľadel ďalej a hľa, ob­javila sa ďalšia šel­ma, podob­ná le­opar­dovi. Na chrb­te mala štyri kríd­la ako vtáky a mala štyri hlavy. Do­stala moc.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podob­né med­veďovi, a bolo po­stavené po jed­nej strane, a malo tri reb­rá vo svojej tlame, medzi svojimi zubami, a tak­to mu po­vedali: Vstaň a nažer sa hoj­ne mäsa!

Evanjelický

5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa!

Ekumenický

5 Vtedy sa ob­javila iná, druhá šel­ma, podob­ná med­veďovi. Po­stavili ju do pop­redia. V tlame medzi zubami mala tri reb­rá; po­vedali jej tak­to: Vstaň a zožer mnoho mäsa!

Bible21

5 A hle, vtom se ob­jevi­la druhá šel­ma, podobná med­vě­du. Na jedné straně byla vztyčená, v zu­bech drže­la tři že­b­ra a bylo jí řečeno: „Vstaň, sežer mno­ho těl!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček