EkumenickýDaniel3,9

Daniel 3:9

Vraveli kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľ, ži naveky!


Verš v kontexte

8 Nato však prišli nie­ktorí Chal­deji a ohovárali Židov. 9 Vraveli kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľ, ži naveky! 10 Ty, kráľ, vy­dal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, padol a klaňal sa zlatej soche.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Od­povedali a hovorili kráľovi Na­buchodonozorovi: Kráľu, ži na veky!

Evanjelický

9 Po­vedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľu, ži naveky.

Ekumenický

9 Vraveli kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľ, ži naveky!

Bible21

9 „Ať ži­ješ, krá­li, navěky!“ pozdravi­li krále Nabukadne­za­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček