EkumenickýDaniel3,8

Daniel 3:8

Nato však prišli nie­ktorí Chal­deji a ohovárali Židov.


Verš v kontexte

7 Pre­to v okamihu, keď ľud všet­kých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, všetok ľud rôz­nych národ­nos­tí a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. 8 Nato však prišli nie­ktorí Chal­deji a ohovárali Židov. 9 Vraveli kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľ, ži naveky!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to v ten is­tý čas pri­stúpili niek­torí chaldejskí mužovia a žalovali na Židov.

Evanjelický

8 V tom is­tom čase pri­stúpili nie­koľkí chal­dej­skí mužovia a zlomyseľne obžalovali Židov.

Ekumenický

8 Nato však prišli nie­ktorí Chal­deji a ohovárali Židov.

Bible21

8 Teh­dy ale přiš­li jis­tí mágo­vé s obviněním pro­ti Ži­dům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček