EkumenickýDaniel3,6

Daniel 3:6

Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece roz­pálenej ohňom.


Verš v kontexte

5 Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­nete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. 6 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece roz­pálenej ohňom. 7 Pre­to v okamihu, keď ľud všet­kých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, všetok ľud rôz­nych národ­nos­tí a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 A kto by ne­padol a nek­laňal sa, tej is­tej hodiny bude uvr­hnutý do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej.

Evanjelický

6 Kto ne­pad­ne a nebude sa klaňať, v tú is­tú hodinu má byť uvr­hnutý do roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

6 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece roz­pálenej ohňom.

Bible21

6 Kdoko­li by ne­pa­dl a ne­klaněl se, bude ihned ho­zen do roz­pálené oh­nivé pece!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček