EkumenickýDaniel3,30

Daniel 3:30

Po­tom kráľ po­výšil v babylonskej provin­cii Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.


Verš v kontexte

29 Vy­dávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať Bohu Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, nech je roz­sekaný na kusy a jeho dom nech ob­rátia na rumovis­ko; lebo niet iného boha, ktorý by bol schop­ný tak­to za­chraňovať. 30 Po­tom kráľ po­výšil v babylonskej provin­cii Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. 31 Kráľ Nebúkad­necar ľudu všet­kých národ­nos­tí a jazykov bývajúcich po celej zemi: Nech sa u vás roz­hoj­ní po­koj!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy zase zvelebil kráľ Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, takže sa mali dob­re v krajine Babylona.

Evanjelický

30 Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.

Ekumenický

30 Po­tom kráľ po­výšil v babylonskej provin­cii Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

Bible21

30 Král se pak po­sta­ral, aby se Ša­d­rachovi, Mešachovi a Abednego­vi v babylon­ské pro­vin­cii dobře daři­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček