EkumenickýDaniel3,24

Daniel 3:24

Po­tom vy­ľakaný kráľ Nebúkad­necar rých­le vstal a spýtal sa svojich rad­cov: Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Od­povedali kráľovi: Is­teže, kráľ!


Verš v kontexte

23 Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece. 24 Po­tom vy­ľakaný kráľ Nebúkad­necar rých­le vstal a spýtal sa svojich rad­cov: Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Od­povedali kráľovi: Is­teže, kráľ! 25 Ten však po­vedal: Hľa, vidím upro­stred ohňa chodiť štyroch ne­zviazaných mužov, ktorí ne­u­tr­peli nijakú uj­mu, a vzhľad toho štvr­tého je podob­ný synovi bohov.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 Vtedy sa predesil kráľ Na­buchodonozor a vstal rých­le a od­povediac riekol svojim rad­com: Či sme ne­u­vr­h­li troch mužov do­pro­stred ohňa po­viazaných? Od­povedali a riek­li kráľovi: Je pravda, kráľu.

Evanjelický

24 Po­tom kráľ Nebúkad­necar zdesený náh­le vstal. Svojim rad­com po­vedal: Ne­u­vr­h­li sme troch po­viazaných mužov do ohňa? Od­vetili mu: Skutočne, kráľu!

Ekumenický

24 Po­tom vy­ľakaný kráľ Nebúkad­necar rých­le vstal a spýtal sa svojich rad­cov: Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Od­povedali kráľovi: Is­teže, kráľ!

Bible21

24 Náhle se král Nabukadne­zar zděsil. Vstal a ohro­men se ptal svých rád­ců: „Copak jsme ne­ho­di­li do pla­menů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ od­po­vědě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček