EkumenickýDaniel3,21

Daniel 3:21

Po­tom tých­to mužov ob­lečených v plášťoch, suk­niciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom roz­pálenej pece.


Verš v kontexte

20 Chlapom, moc­ným mužom zo svoj­ho voj­ska roz­kázal zviazať Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, aby ich hodili do ohňom roz­pálenej pece. 21 Po­tom tých­to mužov ob­lečených v plášťoch, suk­niciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom roz­pálenej pece. 22 Pre­tože kráľov roz­kaz bol naliehavý a pec bola veľmi roz­pálená, plameň ohňa usmr­til tých, čo prinies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy boli tí mužovia po­viazaní vo svojich plášťoch, vo svojich košeliach a vo svojich klobúkoch, vôbec vo svojom rúchu, a boli hodení do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej.

Evanjelický

21 Po­tom po­viazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vr­h­li ich do roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

21 Po­tom tých­to mužov ob­lečených v plášťoch, suk­niciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

21 A tak ty muže sváza­li, jak byli – v pláštích, kalho­tách i čepicích – a ho­di­li je do roz­pálené oh­nivé pe­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček