EkumenickýDaniel3,14

Daniel 3:14

Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť?


Verš v kontexte

13 Po­tom Nebúkad­necar v zúrivom hneve roz­kázal, aby pri­vied­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. Nato tých­to mužov pred­vied­li pred kráľa. 14 Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť? 15 Či ste teraz pri­pravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­núť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom roz­pálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vy­slobodiť z mojej moci?

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Na­buchodonozor od­povedal a riekol im: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, povedzte, či zúmysel­ne nec­títe môj­ho boha ani zlatému ob­razu, ktorý som po­stavil, sa nek­laniate?

Evanjelický

14 Nebúkad­necar ich oslovil: Je to prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, že ne­uc­tievate mojich bohov a nek­laniate sa zlatej soche, ktorú som dal po­staviť?

Ekumenický

14 Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť?

Bible21

14 Nabukadne­zar jim ře­kl: „Je to prav­da, Ša­d­ra­chu, Meša­chu a Abednego, že ne­ctí­te mé bohy a ne­klaní­te se zlaté soše, kte­rou jsem vztyčil?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček