EkumenickýDaniel3,11

Daniel 3:11

Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, majú ho hodiť do ohňom roz­pálenej pece.


Verš v kontexte

10 Ty, kráľ, vy­dal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, padol a klaňal sa zlatej soche. 11 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, majú ho hodiť do ohňom roz­pálenej pece. 12 Sú tu však is­tí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylon­skej provin­cie — Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego. Títo muži, kráľ, si ne­všímajú nariadenie, ktoré si vy­dal. Ne­uc­tievajú tvojich bohov a nek­laňajú sa zlatej soche, čo si dal po­staviť.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 a že keby nie­kto ne­padol a nek­laňal sa, bude uvr­hnutý do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej.

Evanjelický

11 Kto však ne­pad­ne a nebude ju vzývať, nech je uvr­hnutý do roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

11 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, majú ho hodiť do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

11 a kdoko­li by ne­pa­dl a ne­klaněl se, bude ho­zen do roz­pálené oh­nivé pe­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček