EkumenickýDaniel2,7

Daniel 2:7

Od­povedali mu druhý raz: Nech kráľ roz­povie sen svojim služob­níkom a my mu vy­svet­líme jeho výz­nam.


Verš v kontexte

6 Ak mi však poroz­právate sen a vy­svet­líte jeho výz­nam, do­stanete odo mňa dary, od­menu a veľkú poc­tu. Poroz­právaj­te mi teda sen a jeho výz­nam! 7 Od­povedali mu druhý raz: Nech kráľ roz­povie sen svojim služob­níkom a my mu vy­svet­líme jeho výz­nam. 8 Kráľ od­povedal: Viem s istotou, že len chcete zís­kať čas, lebo vidíte, že moje slovo je ne­men­né.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Od­povedali po druhé a riek­li: Nech po­vie kráľ svojim služob­níkom sen, a vý­klad oznámime.

Evanjelický

7 Druhý raz mu od­povedali: Nech kráľ roz­povie svoj sen svojim služob­níkom a my oznámime jeho vý­klad.

Ekumenický

7 Od­povedali mu druhý raz: Nech kráľ roz­povie sen svojim služob­níkom a my mu vy­svet­líme jeho výz­nam.

Bible21

7 Znovu tedy krá­li od­po­vědě­li: „Ne­chť nám král pro­sím vy­práví ten sen a my jej vyložíme.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček