EkumenickýDaniel2,37

Daniel 2:37

Ty, kráľ, si naj­väčší kráľ, ktorého Boh nebies ob­daroval silou, mocou a vznešenosťou.


Verš v kontexte

36 Toto je sen a kráľovi podáme jeho vý­klad. 37 Ty, kráľ, si naj­väčší kráľ, ktorého Boh nebies ob­daroval silou, mocou a vznešenosťou. 38 Tebe dal do rúk ľudí, poľnú zver a nebes­ké vtác­tvo na každom mies­te, kde pre­bývajú, a nechal ťa nad nimi všet­kými vlád­nuť: Ty si hlava zo zlata.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

37 Ty, kráľu, si kráľom kráľov, pre­tože ti Bôh nebies dal to kráľov­stvo i tú moc i silu i slávu,

Evanjelický

37 Ty si, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľov­stvo, moc, silu i slávu,

Ekumenický

37 Ty, kráľ, si naj­väčší kráľ, ktorého Boh nebies ob­daroval silou, mocou a vznešenosťou.

Bible21

37 Ty, krá­li, jsi král králů, pro­tože ti Bůh ne­bes dal králov­ství a moc, sílu i slávu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček