EkumenickýDaniel2,36

Daniel 2:36

Toto je sen a kráľovi podáme jeho vý­klad.


Verš v kontexte

35 Po­tom sa železo, hlina, bronz, strieb­ro a zlato naraz roz­pad­li a boli ako plevy z letnej holo­hum­nice; zdvihol ich vietor a ni­kde sa už nenašli. Z kameňa, čo za­siahol sochu, stal sa veľký vrch a za­pl­nil celú zem. 36 Toto je sen a kráľovi podáme jeho vý­klad. 37 Ty, kráľ, si naj­väčší kráľ, ktorého Boh nebies ob­daroval silou, mocou a vznešenosťou.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

36 To je sen, a jeho vý­klad tiež povieme pred kráľom.

Evanjelický

36 Toto je sen. A teraz podáme kráľovi jeho vý­klad.

Ekumenický

36 Toto je sen a kráľovi podáme jeho vý­klad.

Bible21

36 To­lik sen. Teď po­ví­me králov­ské Výsosti jeho výklad.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček