EkumenickýDaniel2,34

Daniel 2:34

Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a za­siahol chodid­lá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a ro­zdr­vil ich.


Verš v kontexte

33 Jej nohy boli zo železa a chodid­lá čias­točne zo železa a čias­točne z hliny. 34 Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a za­siahol chodid­lá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a ro­zdr­vil ich. 35 Po­tom sa železo, hlina, bronz, strieb­ro a zlato naraz roz­pad­li a boli ako plevy z letnej holo­hum­nice; zdvihol ich vietor a ni­kde sa už nenašli. Z kameňa, čo za­siahol sochu, stal sa veľký vrch a za­pl­nil celú zem.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

34 A hľadel si dotiaľ, až sa od­tr­hol kameň, ktorý nebol v rukách, a uderil ob­raz do nôh, ktoré boly zo železa a z hliny, a roz­bil ich na prach.

Evanjelický

34 Keď si hľadel, zrazu sa bez zásahu rúk od­lomil kameň, za­siahol sochu do želez­ných a hlinených nôh a ro­zdr­vil ich.

Ekumenický

34 Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a za­siahol chodid­lá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a ro­zdr­vil ich.

Bible21

34 Díval ses a hle, ze skály se bez do­tyku lid­ské ruky vy­lo­mil ká­men, za­sáhl so­chu do že­lez­ných a hliněných no­hou a roz­drtil je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček