EkumenickýDaniel2,32

Daniel 2:32

Jej hlava bola z rýdzeho zlata, pr­sia a ramená zo strieb­ra, brucho a bed­rá z bronzu.


Verš v kontexte

31 Ty, kráľ, videl si akúsi mohut­nú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi sil­ný; stála pred tebou a jej výzor na­háňal strach. 32 Jej hlava bola z rýdzeho zlata, pr­sia a ramená zo strieb­ra, brucho a bed­rá z bronzu. 33 Jej nohy boli zo železa a chodid­lá čias­točne zo železa a čias­točne z hliny.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

32 Hlava ob­razu bola z výbor­ného zlata, jeho pr­sia a jeho ramená boly zo strieb­ra, jeho brucho a jeho bed­rá z medi,

Evanjelický

32 Hlava sochy bola z jem­ného zlata, jej pr­sia a ramená zo strieb­ra, jej brucho a bed­rá z bron­zu;

Ekumenický

32 Jej hlava bola z rýdzeho zlata, pr­sia a ramená zo strieb­ra, brucho a bed­rá z bronzu.

Bible21

32 Hlava té so­chy byla z čis­tého zla­ta, hruď a paže ze stříb­ra, bři­cho a boky bronzové,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček