EkumenickýDaniel2,24

Daniel 2:24

Daniel teda išiel k Arjókovi, ktorého kráľ po­veril vy­hubením babylon­ských mudr­cov, a po­vedal mu: Ne­vyhub babylon­ských mudr­cov, za­veď ma pred kráľa a ja mu sen vy­ložím.


Verš v kontexte

23 Tebe, Bože mojich ot­cov, vzdávam vďaku a chválu, že si mi dal múd­rosť a od­vahu, a teraz si mi dal spoz­nať to, o čo sme ťa prosili, lebo si nám vy­svet­lil kráľovu otáz­ku. 24 Daniel teda išiel k Arjókovi, ktorého kráľ po­veril vy­hubením babylon­ských mudr­cov, a po­vedal mu: Ne­vyhub babylon­ských mudr­cov, za­veď ma pred kráľa a ja mu sen vy­ložím. 25 Nato Ar­jók urých­lene pred­viedol Daniela pred kráľa a po­vedal mu: Našiel som muža z judských zajat­cov, ktorý by mohol kráľovi roz­povedať sen a jeho výz­nam.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­to od­išiel Daniel hore k Ari­ochovi, ktorého bol ustanovil kráľ na to, aby za­hubil mudr­cov Babylona; išiel tedy a tak­to mu po­vedal: Nehub mudr­cov Babylona! Za­veď ma hore pred kráľa, a po­viem kráľovi vý­klad jeho sna.

Evanjelický

24 Pre­to Daniel zašiel k Ar­jókovi, ktorý mal od kráľa roz­kaz vy­hubiť všet­kých babylon­ských mudr­cov; prišiel a po­vedal mu: Ne­vyhub babylon­ských mudr­cov, ale pred­veď ma pred kráľa a ja mu podám vý­klad.

Ekumenický

24 Daniel teda išiel k Arjókovi, ktorého kráľ po­veril vy­hubením babylon­ských mudr­cov, a po­vedal mu: Ne­vyhub babylon­ských mudr­cov, za­veď ma pred kráľa a ja mu sen vy­ložím.

Bible21

24 S tím se pak Daniel vy­dal za Ari­o­chem, kterého král po­věřil po­prava­mi babylon­ských mudrců. Přišel za ním a ře­kl mu: „Ne­po­pravuj babylon­ské mudrce! Vez­mi mě ke krá­li a já mu ten sen vyložím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček