EkumenickýDaniel1,15

Daniel 1:15

Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu.


Verš v kontexte

14 Do­zor­ca ich slovo vy­počul a skúšal to s nimi desať dní. 15 Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu. 16 Do­zor­ca od­nášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A po skončení desiatich dňov sa ukázalo, že ich tváre boly krás­nejšie, a že boli tučnejší na tele od všet­kých mláden­cov, ktorí jed­li po­krm kráľov.

Evanjelický

15 Po desiatich dňoch vy­zerali krajší a tučnejší v tele ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľov­skej stravy.

Ekumenický

15 Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu.

Bible21

15 Po deseti dnech vy­pa­da­li zdravě­ji a silně­ji než všich­ni mladíci, kteří jedli z králov­ského sto­lu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček