EkumenickýDaniel1,14

Daniel 1:14

Do­zor­ca ich slovo vy­počul a skúšal to s nimi desať dní.


Verš v kontexte

13 Po­tom porov­naj, ako vy­zeráme my a ako mladíci, ktorí jed­li kráľov prídel stravy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služob­ník­mi. 14 Do­zor­ca ich slovo vy­počul a skúšal to s nimi desať dní. 15 Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­slúchol ich v tej veci a zkúsil ich desať dní.

Evanjelický

14 On ich v tej­to veci po­slúchol a skúsil to s nimi desať dní.

Ekumenický

14 Do­zor­ca ich slovo vy­počul a skúšal to s nimi desať dní.

Bible21

14 Ko­morník jim tedy vy­hověl a na deset dní to s nimi zku­sil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček