EkumenickýÁmos7,9

Ámos 7:9

Spust­nú výšiny Izáka, iz­rael­ské svätyne budú zrúcané a proti Járobeámov­mu domu po­stavím sa s mečom.


Verš v kontexte

8 Po­tom mi po­vedal Hos­podin: Čo vidíš, Amos? Od­povedal som: Olov­nicu. Pán po­vedal: Hľa, kladiem olov­nicu do stredu môj­ho iz­rael­ského ľudu. Už mu viac ne­od­pus­tím. 9 Spust­nú výšiny Izáka, iz­rael­ské svätyne budú zrúcané a proti Járobeámov­mu domu po­stavím sa s mečom. 10 Vtedy bétel­ský kňaz Amac­ja po­slal iz­rael­skému kráľovi Járobeámovi od­kaz: Amos zo­snoval proti tebe sprisahanie upro­stred domu Iz­raela. Krajina ne­môže zniesť všet­ky jeho reči.

späť na Ámos, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale spustnú výšiny Izákove, a svätyne Iz­raelove budú spus­tošené, a po­vs­tanem na dom Jeroboámov s mečom.

Evanjelický

9 I spust­nú výšiny Izákove, svätyne iz­rael­ské budú zrúcané a proti domu Járobeámov­mu po­stavím sa s mečom.

Ekumenický

9 Spust­nú výšiny Izáka, iz­rael­ské svätyne budú zrúcané a proti Járobeámov­mu domu po­stavím sa s mečom.

Bible21

9 Izá­kovy obětní výši­ny bu­dou zničeny, z iz­rael­ských sva­tyní bu­dou sutiny, až s mečem po­vstanupro­ti Je­ro­boá­movu domu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček