EkumenickýÁmos4,4

Ámos 4:4

Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu a hrešte ešte viac, prinášaj­te ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiat­ky.


Verš v kontexte

3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina. 4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu a hrešte ešte viac, prinášaj­te ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiat­ky. 5 Páľte z kvasu ďakov­nú obetu a ohlasuj­te na­hlas dob­rovoľné dary, lebo tak to máte radi, Iz­raeliti — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ámos, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Poďte do Bét-ela a pre­stupuj­te zákon Boží, do Gil­gala, rozm­nožuj­te pre­stúpenia a potom ráno donášaj­te svoje bit­né obeti, tretieho dňa svoje desiat­ky!

Evanjelický

4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu, a hrešte ešte viac; za rána prinášaj­te svoje obete a na tretí deň svoje desiat­ky.

Ekumenický

4 Choďte do Bételu a hrešte, do Gil­gálu a hrešte ešte viac, prinášaj­te ráno svoje obety a na tretí deň svoje desiat­ky.

Bible21

4 Jdě­te si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřeš­te ještě víc! Ráno co ráno přinášej­te obě­tia každé tři dny desátky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček