EkumenickýÁmos4,2

Ámos 4:2

Pri­sahal Pán, Hos­podin vo svojej svätos­ti: Hľa, prídu na vás dni, keď vás vy­z­dvih­nú na hákoch a vaše po­tom­stvo na rybár­skej udici.


Verš v kontexte

1 Čuj­te toto slovo, kravy bášan­ské, čo ste na hore Samárie, a čo utláčate bez­bran­ných a násilie páchate na chudob­ných a hovoríte svojim pánom: Dones­te, chceme piť! 2 Pri­sahal Pán, Hos­podin vo svojej svätos­ti: Hľa, prídu na vás dni, keď vás vy­z­dvih­nú na hákoch a vaše po­tom­stvo na rybár­skej udici. 3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina.

späť na Ámos, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Pán Hos­podin pri­sahal na svoju svätosť, že hľa, idú na vás dni, že vás vez­mú preč za háky a to, čo zo­stane po vás, na rybár­ske udice.

Evanjelický

2 Hos­podin, Pán, pri­sahal na svoju svätosť: Hľa, prídu na vás dni, že vás od­nesú na hákoch a vaše po­tom­stvo na udiciach.

Ekumenický

2 Pri­sahal Pán, Hos­podin vo svojej svätos­ti: Hľa, prídu na vás dni, keď vás vy­z­dvih­nú na hákoch a vaše po­tom­stvo na rybár­skej udici.

Bible21

2 Panovník Hos­po­dinpřísahá při své svatosti: Hle, při­jdou na vás dny, kdy vás po­táhnou na hácí­cha vaše dě­ti na udicích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček