EkumenickýÁmos4,1

Ámos 4:1

Čuj­te toto slovo, kravy bášan­ské, čo ste na hore Samárie, a čo utláčate bez­bran­ných a násilie páchate na chudob­ných a hovoríte svojim pánom: Dones­te, chceme piť!


Verš v kontexte

1 Čuj­te toto slovo, kravy bášan­ské, čo ste na hore Samárie, a čo utláčate bez­bran­ných a násilie páchate na chudob­ných a hovoríte svojim pánom: Dones­te, chceme piť! 2 Pri­sahal Pán, Hos­podin vo svojej svätos­ti: Hľa, prídu na vás dni, keď vás vy­z­dvih­nú na hákoch a vaše po­tom­stvo na rybár­skej udici. 3 Trh­linami vy­j­dete jed­na za druhou a vy­hodia vás na Har­mon — znie výrok Hos­podina.

späť na Ámos, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj­te toto slovo, vy bázanské kravy, ktoré s­te na vr­chu Samárie a ktoré utis­kujete chudob­ných a drtíte bied­nych, ktoré hovoríte svojim pánom: Dones, a budeme piť!

Evanjelický

1 Počuj­te toto slovo, kravy bášán­ske, čo ste na vr­chu Samárie a utláčate slabých, ubíjate chudob­ných a svojim manželom hovoríte: Dones­te a na­pijeme sa!

Ekumenický

1 Čuj­te toto slovo, kravy bášan­ské, čo ste na hore Samárie, a čo utláčate bez­bran­ných a násilie páchate na chudob­ných a hovoríte svojim pánom: Dones­te, chceme piť!

Bible21

1 Vy, bášan­ské krávy, to­hle poslyšte, vy, jež se na sa­mařské hoře pasete, vy, které utis­kujete ubohé, vy, které chudé dr­tí­te a manže­lům říkáte: „Přines, ať pijeme!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček