EkumenickýÁmos1,3

Ámos 1:3

Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Damas­ku, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými smyk­mi.


Verš v kontexte

2 Po­vedal: Hos­podin hlas­ne kričí zo Si­ona, ozýva sa z Jeruzalema, takže väd­nú nivy pas­tierov a usychá vr­chol Kar­mela. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Damas­ku, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými smyk­mi. 4 Zošlem oheň na dom Chazaela, aby po­hl­til pev­nos­ti Ben-Hadada.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Damašku a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými mlátid­lami.

Evanjelický

3 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Damas­ku - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mlátili Gileád želez­nými cep­mi.

Ekumenický

3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Damas­ku, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými smyk­mi.

Bible21

3 Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že Gi­leáda mlá­ti­licepy okovaný­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček