EkumenickýÁmos1,15

Ámos 1:15

Pôj­de ich kráľ do zajatia spolu so svojimi kniežatami — hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Amónčanov, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice. 14 Pre­to roz­nietim oheň na hrad­bách Rab­by a po­hl­tí jej pev­nos­ti za bojového po­kriku v deň voj­ny, za búr­ky v deň vích­rice. 15 Pôj­de ich kráľ do zajatia spolu so svojimi kniežatami — hovorí Hos­podin.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A ich kráľ poj­de do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

15 Ich kráľ pôj­de do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

15 Pôj­de ich kráľ do zajatia spolu so svojimi kniežatami — hovorí Hos­podin.

Bible21

15 Je­jich král půjde do vy­hnan­stvía jeho vel­moži spo­lu s ním, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček