EkumenickýÁmos1,13

Ámos 1:13

Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Amónčanov, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice.


Verš v kontexte

12 Pre­to vrh­nem oheň na Téman a po­hl­tí pev­nos­ti Boc­ry. 13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Amónčanov, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice. 14 Pre­to roz­nietim oheň na hrad­bách Rab­by a po­hl­tí jej pev­nos­ti za bojového po­kriku v deň voj­ny, za búr­ky v deň vích­rice.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení synov Am­monových a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože roz­párali tehot­né Gileáda, aby rozšírili svoje územie.

Evanjelický

13 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Am­món­cov - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili územie.

Ekumenický

13 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Amónčanov, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, lebo párali tehot­né ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice.

Bible21

13 Toto praví Hospodin: Amonci hřeši­li trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že v Gi­leá­du roz­pára­li těhotné, aby rozšiřova­li své hranice,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček