EkumenickýÁmos1,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ámos 1:11

Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Edómu, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože prena­sledoval svoj­ho brata mečom a udusil v sebe súcit, aby jeho hnev trval naveky, a svoju zlosť stále pre­chovával.


Verš v kontexte

10 Zošlem oheň na hrad­by Týru, aby po­hl­til jeho pev­nos­ti. 11 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Edómu, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože prena­sledoval svoj­ho brata mečom a udusil v sebe súcit, aby jeho hnev trval naveky, a svoju zlosť stále pre­chovával. 12 Pre­to vrh­nem oheň na Téman a po­hl­tí pev­nos­ti Boc­ry.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre troje pre­stúpení Edoma a pre št­voro ne­od­vrátim toho, pre­tože stíhal svoj­ho brata mečom a udusil všet­ku svoju ľútosť, a jeho hnev tr­há, dravý, ne­pres­taj­ne, a svoju prch­livosť drží na večnosť.

Evanjelický

11 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Edómu - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mečom stíhal svoj­ho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve ne­pres­taj­ne zúril a svoju zlosť ud­ržiaval naveky.

Ekumenický

11 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Edómu, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože prena­sledoval svoj­ho brata mečom a udusil v sebe súcit, aby jeho hnev trval naveky, a svoju zlosť stále pre­chovával.

Bible21

11 Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že bra­t­ra stíhal meče­ma vše­chen sou­cit potlačil, neustále jen sop­til hněvem, dál a dál ve svém zuření –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček