Ekumenický3. Jánov1,9

3. Jánov 1:9

Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.


Verš v kontexte

8 My sa teda máme takých­to ujímať, aby sme moh­li spoločne pracovať pre prav­du. 9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma. 10 Pre­to až prídem, upozor­ním na jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však ne­stačilo, ani sám ne­prijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vy­lučuje ich z cirkvi.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Písal som sboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vým medzi nimi, nás ne­prijíma.

Evanjelický

9 Písal som cir­kev­nému zboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Ekumenický

9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Bible21

9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček