Ekumenický3. Jánov1,8

3. Jánov 1:8

My sa teda máme takých­to ujímať, aby sme moh­li spoločne pracovať pre prav­du.


Verš v kontexte

7 Veď pre jeho meno sa vy­dali na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov. 8 My sa teda máme takých­to ujímať, aby sme moh­li spoločne pracovať pre prav­du. 9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 My sme teda pod­lžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolu­pracov­ník­mi prav­de a cir­kvi.

Evanjelický

8 My sa teda máme ujímať takých­to, aby sme sa stali spolu­pracov­ník­mi za prav­du.

Ekumenický

8 My sa teda máme takých­to ujímať, aby sme moh­li spoločne pracovať pre prav­du.

Bible21

8 Chce­me-li tedy po­máhat prav­dě, mu­sí­me ta­kové lidi při­jí­mat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček