Ekumenický3. Jánov1,7

3. Jánov 1:7

Veď pre jeho meno sa vy­dali na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.


Verš v kontexte

6 Oni vy­dali pred cir­kvou svedec­tvo o tvojej lás­ke. A dob­re urobíš, keď ich tak vy­chys­táš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom. 7 Veď pre jeho meno sa vy­dali na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov. 8 My sa teda máme takých­to ujímať, aby sme moh­li spoločne pracovať pre prav­du.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo vy­šli za jeho meno neberúc ničoho od po­hanov.

Evanjelický

7 Veď pre (Jeho) meno vy­dali sa na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.

Ekumenický

7 Veď pre jeho meno sa vy­dali na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov.

Bible21

7 Jsou pře­ce na cestách kvů­li jeho jménu a od po­hanů nic ne­při­jí­mají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček