Ekumenický3. Jánov1,4

3. Jánov 1:4

Ne­mám väčšej rados­ti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.


Verš v kontexte

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej ver­nos­ti prav­de a o tom, ako na­ozaj kráčaš v pravde. 4 Ne­mám väčšej rados­ti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. 5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzin­ci.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Väčšej rados­ti nad to ne­mám, než aby som počul, že moje deti chodia v prav­de.

Evanjelický

4 Ne­mám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v prav­de.

Ekumenický

4 Ne­mám väčšej rados­ti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

Bible21

4 Nemám větší ra­dost než slyšet, že mé dě­ti ži­jí v prav­dě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček