Ekumenický3. Jánov1,13

3. Jánov 1:13

Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem to zveriť at­ramen­tu a peru.


Verš v kontexte

12 O Demetriovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj samot­ná prav­da. Aj my vy­dávame svedec­tvo a ty vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé. 13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem to zveriť at­ramen­tu a peru. 14 Dúfam však, že ťa čo­skoro uvidím a poroz­právame sa z tváre do tváre.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nech­cem ti na­písať čer­nid­lom a perom.

Evanjelický

13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem ti písať čer­nid­lom a perom.

Ekumenický

13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem to zveriť at­ramen­tu a peru.

Bible21

13 Na­psal bych ti ještě mno­hem více, ale ne­chci ti psát inkous­tem a pe­rem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček