Ekumenický3. Jánov1,11

3. Jánov 1:11

Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto robí dob­re, je z Boha; kto robí zle, ne­videl Boha.


Verš v kontexte

10 Pre­to až prídem, upozor­ním na jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však ne­stačilo, ani sám ne­prijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vy­lučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto robí dob­re, je z Boha; kto robí zle, ne­videl Boha. 12 O Demetriovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj samot­ná prav­da. Aj my vy­dávame svedec­tvo a ty vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlého, ale dob­ré. Ten, kto činí dob­ré, je z Boha, ale kto robí zlé, ne­videl Boha.

Evanjelický

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto dob­re koná, je z Boha; kto zle koná, ne­videl Boha.

Ekumenický

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto robí dob­re, je z Boha; kto robí zle, ne­videl Boha.

Bible21

11 Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček