Ekumenický2. Timoteovi4,11

2. Timoteovi 4:11

Iba Lukáš je so mnou. Vez­mi Mar­ka a pri­veď ho so sebou, pre­tože mi bude užitočný v službe.


Verš v kontexte

10 Démas ma totiž opus­til, lebo si za­miloval ten­to svet, a od­išiel do Tesaloniky, Kres­cent do Galácie, Títus do Dal­mácie. 11 Iba Lukáš je so mnou. Vez­mi Mar­ka a pri­veď ho so sebou, pre­tože mi bude užitočný v službe. 12 Tychika som však po­slal do Efezu.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Lukáš je samot­ný so mnou. Mar­ka poj­mi a do­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe.

Evanjelický

11 Jediný Lukáš je so mnou. Mar­ka zo­ber a pri­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.

Ekumenický

11 Iba Lukáš je so mnou. Vez­mi Mar­ka a pri­veď ho so sebou, pre­tože mi bude užitočný v službe.

Bible21

11 Je­diný Lukáš se mnou zůstal. Vy­zvedni Marka a přiveď ho s se­bou; vel­mi po­tře­bu­ji jeho po­moc.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček