Ekumenický2. Timoteovi3,6

2. Timoteovi 3:6

Nie­ktorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a pod­maňujú si ľah­ké ženy, obťažené hriech­mi a zmietané roz­ličnými žiadosťami,


Verš v kontexte

5 Budú mať výzor nábožnos­ti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých­to sa od­vracaj. 6 Nie­ktorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a pod­maňujú si ľah­ké ženy, obťažené hriech­mi a zmietané roz­ličnými žiadosťami, 7 ktoré sa stále učia, a ni­kdy ne­môžu spoz­nať prav­du.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žien­ky, obťažené hromadou hriechov, vedené roz­ličnými žiadosťami,

Evanjelický

6 Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a pod­maňujú si žien­ky, ktoré sú zaťažené hriech­mi, vedené roz­ličnými žiadosťami,

Ekumenický

6 Nie­ktorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a pod­maňujú si ľah­ké ženy, obťažené hriech­mi a zmietané roz­ličnými žiadosťami,

Bible21

6 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do ro­din, aby si získáva­li vše­li­jaké žen­ské tížené vlastní­mi hří­chy a ve­dené nej­různější­mi touha­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček