Ekumenický2. Timoteovi3,1

2. Timoteovi 3:1

Uvedom si však, že v posledných dňoch na­stanú ťažké časy.


Verš v kontexte

1 Uvedom si však, že v posledných dňoch na­stanú ťažké časy. 2 Ľudia budú sebec­kí, budú milovať peniaze, budú chva­staví, na­mys­lení, rúhači, ne­pos­lušní voči rodičom, ne­vďační, bez­božní, 3 nelás­kaví, neľútost­ní, ohovárači, ne­zdržan­liví, bez­ohľad­ní, bez lás­ky k dobru,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy.

Evanjelický

1 Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy.

Ekumenický

1 Uvedom si však, že v posledných dňoch na­stanú ťažké časy.

Bible21

1 Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček