Ekumenický2. Timoteovi2,6

2. Timoteovi 2:6

Roľník, ktorý na­máhavo pracuje, má ako pr­vý do­stať podiel z úrody.


Verš v kontexte

5 A ak nie­kto pre­teká, nedos­tane veniec, ak ne­preteká podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý na­máhavo pracuje, má ako pr­vý do­stať podiel z úrody. 7 Roz­mýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Trud­ne pracujúci roľník má pr­vý do­stať z úrody.

Evanjelický

6 Na­máhajúci sa roľník má mať v pr­vom rade podiel na úrode.

Ekumenický

6 Roľník, ktorý na­máhavo pracuje, má ako pr­vý do­stať podiel z úrody.

Bible21

6 I rolník mu­sí těžce pracovat před­tím, než oku­sí úro­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček