Ekumenický2. Timoteovi2,5

2. Timoteovi 2:5

A ak nie­kto pre­teká, nedos­tane veniec, ak ne­preteká podľa pravidiel.


Verš v kontexte

4 Kto bojuje, ne­mieša sa do záležitos­tí všed­ného života, aby sa za­páčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. 5 A ak nie­kto pre­teká, nedos­tane veniec, ak ne­preteká podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý na­máhavo pracuje, má ako pr­vý do­stať podiel z úrody.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď aj nie­kto zápasí nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite.

Evanjelický

5 Ak aj nie­kto pre­teká, nebude ovenčený, ak ne­preteká podľa pravid­la.

Ekumenický

5 A ak nie­kto pre­teká, nedos­tane veniec, ak ne­preteká podľa pravidiel.

Bible21

5 Ani žádný závodník ne­získá věnec, ne­závodí-li pod­le pravi­del.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček