Ekumenický2. Timoteovi2,4

2. Timoteovi 2:4

Kto bojuje, ne­mieša sa do záležitos­tí všed­ného života, aby sa za­páčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby.


Verš v kontexte

3 Spolu so mnou znášaj utr­penie ako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta. 4 Kto bojuje, ne­mieša sa do záležitos­tí všed­ného života, aby sa za­páčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. 5 A ak nie­kto pre­teká, nedos­tane veniec, ak ne­preteká podľa pravidiel.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Ni­kto, konajúci vojen­skú službu, nezap­letá sa do ob­chodov živ­nos­ti, aby sa ľúbil s­voj­mu vojvodcovi.

Evanjelický

4 Ni­kto z vojakov sa ne­pletie do za­mest­naní (každoden­ného) života, aby sa páčil svoj­mu voj­vod­covi.

Ekumenický

4 Kto bojuje, ne­mieša sa do záležitos­tí všed­ného života, aby sa za­páčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby.

Bible21

4 Nikdo v bo­jové službě se ne­plete do civilních záleži­tostí; ji­nak by s ním ve­li­tel ne­byl spoko­jen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček