Ekumenický2. Timoteovi2,3

2. Timoteovi 2:3

Spolu so mnou znášaj utr­penie ako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

2 a to, čo si skr­ze mnohých sved­kov počul odo mňa, pred­kladaj ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní učiť aj iných. 3 Spolu so mnou znášaj utr­penie ako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta. 4 Kto bojuje, ne­mieša sa do záležitos­tí všed­ného života, aby sa za­páčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Ty teda znášaj zlo jako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

3 Spolu (so mnou) znášaj protiven­stvá ako dob­rý bojov­ník Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

3 Spolu so mnou znášaj utr­penie ako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 Snášej útrapy jako dob­rý vo­ják Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček