Ekumenický2. Timoteovi2,20

2. Timoteovi 2:20

Vo veľkom dome sú nielen zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všed­ný.


Verš v kontexte

19 Ale pev­ný Boží zá­klad stojí a má túto pečať: Pán po­znal tých, čo sú jeho, a: Nech sa od­vráti od ne­právos­ti každý, kto vy­slovuje Pánovo meno. 20 Vo veľkom dome sú nielen zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všed­ný. 21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, po­svätenou, užitočnou Pánovi, pri­pravenou na každé dob­ré dielo.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a striebor­né, ale aj drevené a hlinené, a to jed­ny na česť a jed­ny na nečesť.

Evanjelický

20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny na čest­nú, iné na všed­nú po­trebu.

Ekumenický

20 Vo veľkom dome sú nielen zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všed­ný.

Bible21

20 Ve ve­likém do­mě nejsou jen zlaté a stříbrné nádo­by, ale také dřevěné a hliněné; něk­teré jsou na oz­do­bu a jiné na smetí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček