Ekumenický2. Timoteovi2,19

2. Timoteovi 2:19

Ale pev­ný Boží zá­klad stojí a má túto pečať: Pán po­znal tých, čo sú jeho, a: Nech sa od­vráti od ne­právos­ti každý, kto vy­slovuje Pánovo meno.


Verš v kontexte

18 Oni za­blúdili ďaleko od prav­dy, keď tvr­dia, že zmŕt­vychvs­tanie už bolo, a nivočia vieru nie­ktorých. 19 Ale pev­ný Boží zá­klad stojí a má túto pečať: Pán po­znal tých, čo sú jeho, a: Nech sa od­vráti od ne­právos­ti každý, kto vy­slovuje Pánovo meno. 20 Vo veľkom dome sú nielen zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všed­ný.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale pev­ný zá­klad Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech od­stúpi od ne­právos­ti každý, kto menuje meno Kris­tovo!

Evanjelický

19 Ale pev­ný zá­klad Boží pred­sa stojí a má túto pečať: Po­znal Pán svojich! a: Od­stúp od ne­právos­ti každý, kto vy­znávaš meno Pánovo.

Ekumenický

19 Ale pev­ný Boží zá­klad stojí a má túto pečať: Pán po­znal tých, čo sú jeho, a: Nech sa od­vráti od ne­právos­ti každý, kto vy­slovuje Pánovo meno.

Bible21

19 Boží základ však pevně sto­jí a nese ten­to nápis: „Hos­po­din ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vy­znává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček