Ekumenický2. Timoteovi2,18

2. Timoteovi 2:18

Oni za­blúdili ďaleko od prav­dy, keď tvr­dia, že zmŕt­vychvs­tanie už bolo, a nivočia vieru nie­ktorých.


Verš v kontexte

17 Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Pat­ria k nim Hymene­us a Filétus. 18 Oni za­blúdili ďaleko od prav­dy, keď tvr­dia, že zmŕt­vychvs­tanie už bolo, a nivočia vieru nie­ktorých. 19 Ale pev­ný Boží zá­klad stojí a má túto pečať: Pán po­znal tých, čo sú jeho, a: Nech sa od­vráti od ne­právos­ti každý, kto vy­slovuje Pánovo meno.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 ktorí čo do prav­dy za­blúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a pre­vracajú nie­ktorých vieru.

Evanjelický

18 ktorí zblúdili od prav­dy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a (tak) nivočia vieru nie­ktorých.

Ekumenický

18 Oni za­blúdili ďaleko od prav­dy, keď tvr­dia, že zmŕt­vychvs­tanie už bolo, a nivočia vieru nie­ktorých.

Bible21

18 kteří zblou­di­li z ces­ty prav­dy a pod­vracejí ví­ru něk­terých li­dí řeč­mi o tom, že už na­stalo vzkříšení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček