Ekumenický2. Timoteovi2,17

2. Timoteovi 2:17

Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Pat­ria k nim Hymene­us a Filétus.


Verš v kontexte

16 Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi po­stupovať v bezbožnosti. 17 Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Pat­ria k nim Hymene­us a Filétus. 18 Oni za­blúdili ďaleko od prav­dy, keď tvr­dia, že zmŕt­vychvs­tanie už bolo, a nivočia vieru nie­ktorých.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymene­us a Filétus,

Evanjelický

17 a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymene­os a Filetos,

Ekumenický

17 Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Pat­ria k nim Hymene­us a Filétus.

Bible21

17 Ta­kové řeči se šíří jako ra­kovi­na. Vedou je li­dé jako Hy­menai­os a Fi­letos,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček