Ekumenický2. Timoteovi2,16

2. Timoteovi 2:16

Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi po­stupovať v bezbožnosti.


Verš v kontexte

15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracov­ník, ktorý sa ne­má za čo han­biť a správ­ne podáva slovo prav­dy. 16 Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi po­stupovať v bezbožnosti. 17 Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Pat­ria k nim Hymene­us a Filétus.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale obec­ným a prázd­nym rečiam vy­hni. Lebo ešte väčšmi po­kročia v bez­božnos­ti,

Evanjelický

16 Prázd­nym svet­ským rečiam sa vy­hýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bez­božnos­ti,

Ekumenický

16 Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi po­stupovať v bezbožnosti.

Bible21

16 Vy­hýbej se světským tlachům, které od­vádějí lidi stále dál od Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček