Ekumenický2. Timoteovi2,1

2. Timoteovi 2:1

Ty teda, dieťa moje, po­silňuj sa milosťou v Ježišovi Kris­tovi


Verš v kontexte

1 Ty teda, dieťa moje, po­silňuj sa milosťou v Ježišovi Kris­tovi 2 a to, čo si skr­ze mnohých sved­kov počul odo mňa, pred­kladaj ver­ným ľuďom, ktorí budú schop­ní učiť aj iných. 3 Spolu so mnou znášaj utr­penie ako dob­rý vojak Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Ty teda, moje dieťa, moc­nej v milos­ti, ktorá je v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

1 Ty teda, syn môj, po­silňuj sa milosťou, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

1 Ty teda, dieťa moje, po­silňuj sa milosťou v Ježišovi Kris­tovi

Bible21

1 Synu můj, čerpej sílu z mi­losti, která je v Kri­stu Ježíši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček