Ekumenický2. Timoteovi1,4

2. Timoteovi 1:4

Keď si spomínam na tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou.


Verš v kontexte

3 Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji pred­kovia s čistým svedomím, keď ne­pres­taj­ne dňom i nocou vo svojich pros­bách pamätám na teba. 4 Keď si spomínam na tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou. 5 Pri­pomínam si tvoju úp­rim­nú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja mat­ka Euniké a ktorú máš, ako som pre­svedčený, aj ty.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 túžiac ťa vidieť, pamät­livý tvojich sĺz, aby som bol na­pl­nený radosťou,

Evanjelický

4 a pri­pomínajúc si tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou,

Ekumenický

4 Keď si spomínam na tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou.

Bible21

4 Ne­mo­hu za­po­menout na tvé sl­zy; toužím tě znovu vi­dět a být na­plněn ra­dostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček