Ekumenický2. Timoteovi1,16

2. Timoteovi 1:16

Kiež Boh pre­ukáže milo­sr­den­stvo Onéziforov­mu domu, lebo ma mnohok­rát po­tešil a nehan­bil sa za moje okovy,


Verš v kontexte

15 Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés. 16 Kiež Boh pre­ukáže milo­sr­den­stvo Onéziforov­mu domu, lebo ma mnohok­rát po­tešil a nehan­bil sa za moje okovy, 17 no keď prišiel do Ríma, usilov­ne ma hľadal a aj ma našiel.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz.

Evanjelický

16 Domu Oneziforov­mu nech Pán udelí milo­sr­den­stvo, lebo ma čas­to obživil a nehan­bil sa za moje okovy,

Ekumenický

16 Kiež Boh pre­ukáže milo­sr­den­stvo Onéziforov­mu domu, lebo ma mnohok­rát po­tešil a nehan­bil sa za moje okovy,

Bible21

16 Kéž Pán pro­káže mi­lo­sr­den­ství One­sifo­rovu do­mu. Často mě při­cházel po­vzbu­dit a ne­styděl se za mé řetě­zy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček